Provádím instalatérské montáže v oblasti voda, topení, plyn, solární kolektory, úprava vody
změkčení a odželeznění servis úpraven. Vše dle potřeb zákazníka od projektu až po hotové dílo.

Úprava vody-montáž a servis po celé ČR

Úpravnami vody se zabývám 10let mám zkušenosti s jednoduchými a duplexními řídícími ventily.

Montuji úpravny na změkčení,odstranění dusičnanů,železa,manganu,dechlorace,písková filtarce atd.

Neváhej te mě kontaktovat o cenovou nabídku bezplatně.

Popis funkce zařízení

Úpravny vody jsou tvořeny komponenty evropských výrobců, pracují v režimu automatické regenerace filtrační náplně a splňují nejvyšší nároky naprovoz a kvalitu úpravy vody.

Úpravny jsou průtočné filtry, kdy upravovaná ( surová ) voda protéká přes filtrační náplň tlakem vodovodního řádu.Úpravny pracují na osvědčený způsob změkčení vody pomocí výměny iontů v „Na+“ cyklu při regeneraci změkčeného lože chloridem sodným ( kuchyňskou solí ).

Při úpravě vody pomocí filtrů s náplní silně kyselého katexu pracujícím v Na+ cyklu se z vody odstraňují kationty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+), které způsobují tvorbu vápenatých usazenin. Kationty jsou nahrazeny kationty sodíku (Na+). Katex se regeneruje chloridem sodným NaCl, tedy solí. Do odpadu odchází při regeneraci chloridy vápníku a hořčíku.

Upozorňujeme, že po úpravě vody změkčením je voda i nadále pitná, hygienicky nezávadná ( za dodržení níže uvedených podmínek), voda není po úpravě změkčením destilovaná, je zachován objem minerálů ve vodě.

Podmínky k úpravě pitné vody

Upravená voda musí mít na výstupu minimální mezní hodnoty vápníku a hořčíku dle vyhlášky č.252/2004 a to vápník „Ca2+“ min.30 mg/l, hořčík „Mg2+“ min.10 mg/l.

po základním seřízení úpravny je tedy nutné odborně nastavit na těle řídícího ventilu na z boku instalovaném natvrzovacím ventilu pro přimícháváním surové vody na požadované hodnoty

Proces úpravy vody se skládá

cyklus změkčení vody

jde o provozní stav, kdy do systému proudí změkčená voda. Surová vstupní voda protéká přes řídící ventil a katexové lože vstupním tlakem z vodovodního řádu, kde dochází k výměně iontů dle výše popsaného, vystupuje zpět stoupací trubkou a přes řídící ventil jako změkčená voda dále do odběrného místa.

cyklus regenerace

katexové lože je regenerováno, vymýváno po vyčerpání své kapacity solným roztokem, který je skladován v solné nádobě. Poté je vyplachováno od soli k opětovnému použití pro změkčení. Úpravna vody dodává po dobu regenerace obtokem v řídícím ventilu vodu neupravenou, surovou.

Úprava vody pro pitné účely

Části úpravny vody, které přichází do styku s pitnou vodou jsou v zemích EU certifikovány. Pro aplikace v ČR je provedena samostatná certifikace v ČR dle Vyhlášky MZ č.409/2005 Sb., č.38/2001 Sb. A a splňují přimíchávání dle vyhlášky č.252/2004 Sb.

Úpravny vody montuji a servisuji pocelé ČR

BM © 2013
zavřít

www.montazecerny.cz

Bukáček Michal © 2013